Betingelser ved bestilling af ferierejse

Handelsbetingelser
Når du booker et ferieophold foregår det enten på dansk eller engelsk ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for os og dig, når vi har bekræftet reservationen, og vi har udsendt fakturaen. Når du bestiller dit ophold forudsættes det, at du har accepteret vores betingelser ved bestilling af ferierejse. Her menes de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet.

Det er dit ansvar at kontrollere at fakturaen og rejsebeviset er i overensstemmelse med det aftalte.

Oplysninger
Du er forpligtet til at oplyse navn, adresse, mobilnummer, antal rejsedeltagere og e-mailadresse ved bestilling. Du er ydermere forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for dig eller andre af de rejsende. Det kan være forhold som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige). Såfremt du ønsker at medbringe husdyr på din rejse, skal dette meddeles når du afgiver booking til os. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i dit rejsebevis, og der derudover er givet tilladelse fra husets ejer. Oftest må husdyr ikke færdes i og omkring poolområdet, selvom dyr er tilladt på stedet. Du må kun medbringe det antal husdyr, der er nævnt i dit rejsebevis.

Såfremt du ikke oplever, at ydelsen svarer til den købte ydelse, er du forpligtet til at orientere os om dette. Det skal gøres omgående, og senest inden for 12 timer. Alternativt må du omgående orientere landstedet om afvigelsen, således at der er mulighed for at ændre på forholdene. Ved eventuelle mangler skal du acceptere en rimelig tid til udbedring af manglen/skaden.

Oplysninger om afstande og kortangivelser på vores hjemmeside skal tages som retningsgivende. Vi hæfter ikke for eventuelle uoverensstemmelse, hvorfor alle afstande bør verificeres inden du booker, hvis de har afgørende betydning for dig.

Særlige ønsker
Særaftaler der er baseret på dine særlige ønsker skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/deltagerbeviset eller skal på anden måde dokumenteres.

Prisen på dit ophold
Prisen omfatter samtlige i programmet eller aftalens nævnte ydelser samt obligatoriske skatter, afgifter mv. Eneste undtagelse hertil er turistskat, der opkræves lokalt og som er forskelligt fra kommune til kommune.

Dit depositum udgør 30% af opholdets pris. Depositummet skal betales inden for 7 bankdage fra reservationsdato. Forfaldsdato for restbeløbet fremgår af din faktura, og det er dit ansvar at overholde fristen, da der ikke nogen form for automatisk påmindelse.

Hvis du booker til sæson 2018 inden den 31 december 2017, kan du gratis afbestille inden den 31 december, 2017, hvorefter dit depositum tilbagebetales 100%. Der er dog enkelte undtagelser, og du vil blive oplyst om dette inden du indbetaler depositum booker.

Prisen på dit ophold omfatter – hvor intet andet er anført – udelukkende indkvartering i dit hotelværelse/ferielejlighed/villa. Særlige faciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o.lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i prisen på dit ophold. Derudover må det på visse lejemål påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.

Der gælder særlig regler, for at du kan opnå rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.) Reglerne fremgår af vores prislister, ellers kan du ved forespørgsel få dem oplyst af os.

Betaling af dit ophold
Betaling af dit ophold med afdrag af tidligere indbetalt depositum skal være os i hænde senest 60 dage før opholdets start. Hvis du betaler senere end de nævnte forfaldstidspunkter, berettiger det os til at annullere din booking uden at refundere dit depositum. Din betaling sker via en bankoverførsel til vores konto i Handelsbanken eller online via et link i din faktura. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Bestiller du dit ophold senere end 45 dage før dit opholds begyndelse, betragtes din bestilling som bindende, såfremt vi har bekræfter din reservation pr. e-mail, post eller telefonisk senest 48 timer efter du har bestilt. Betalingsfristen bliver bestemt af os. Hvis du ønsker at annullere dit ophold i de sidste 60 dage før din afrejse, ændrer det ikke på, at vi har krav på det fulde beløb for dit ophold.

Dit opholds pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden din afrejse at foretage sådanne prisforhøjelser som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser.

Hvis prisen på dit ophold forhøjes mere end 10%, er du berettiget til at annullere det, og du får dermed dit indbetalte beløb fuldt refunderet. Det er dog en betingelse, at din annullering meddeles til os umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Hvis skatter eller afgifter m.v., som pålægges os direkte, og som er indregnet i prisen på dit ophold, nedsættes eller bortfalder med virkning inden dit opholds start, vil det sparede beløb blive godtgjort dig, hvis det overstiger kr. 100,-.

Du bliver underrettet om eventuelle prisændringer af os snarest muligt og senest 20 dage før dit ophold starter. Dette sker ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af din oplyste adresse.

Afbestilling og fortrydelse af dit ophold
Du har 7 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, medmindre din bestilling sker 45 dage inden afrejse. Fristen løber fra den dag aftalen mellem dig og os bliver indgået. Hvis du har givet dit samtykke til at reservationen er bekræftet, men du så alligevel ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde vi har leveret (administration og afbooking).

Du skal inden 7 dage fra aftalen bliver indgået, give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal du give til os på info@localliving.dk. I meddelelsen skal du tydeligt gøre os opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du har ret til at afbestille din rejse på nedenstående vilkår, med mindre vi (Local Living) senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (fx flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele din rejses pris går tabt. Når du afbestiller en rejse, som du har indbetalt depositum til, gælder følgende regler:

Hvis du afbestiller inden den 31 december, 2017 tilbagebetales hele det indbetalte beløbet.

Hvis du afbestiller efter den 31 december, 2017 og senest 60 dage før afrejse, får du tilbagebetalt dit indbetalte beløb med fradrag af dit depositum.

Hvis du afbestiller senere end 60 dage før din afrejse, har du ikke krav på nogen tilbagebetaling af nogen del af indbetalingen. Hvis du udebliver eller møder op for sent, betragtes det som en aflysning af din rejse.

Depositum ved ankomst til ferielejemålet
På vores hjemmeside og på rejsebeviset er oplyst et depositum, som du opkræves af ejeren af boligen ved indtjekning. Depositummet, som betales til ejerne, er et sikkerhedsbeløb, som tilbagebetales ved afrejse, hvis boligen afleveres i samme stand som ved ankomst. Nogle ejere kræver at depositum betales kontant og andre benytter sig af en reservation af beløbet på et kreditkort. Ved afrejse modregnes ofte depositumet med afrejserengøringen og evt. difference udbetales. Såfremt depositum er sikret med kreditkort, annulleres det reserverede beløb på samme måde, som proceduren ved hoteller og biludlejningsfirmaer. Notér venligst at der kan gå op til ca. en uge før reservationen er annulleret på et kreditkort. Local Living er ikke ansvarlig for depositum mellem husejer og gæst.

Antal rejsedeltagere
Lejemålet må ikke bebos af flere overnattende gæster, end dem, der er anført på rejsebeviset. Sker der ændringer i antallet, skal dette godkendes af Local Living. Hvis reglen ikke respekteres, er det grundlag for bortvisning uden nogen form for kompensation.

Reklamationer
Når du har booket en rejse hos os, er vi med hele vejen. Det betyder, at hvis du oplever problemer eller noget du ønsker ændret, så skal du kontakte os på vagttelefonen +45 28 15 72 41 (der kan ikke sendes sms til dette nummer)

Vi formidler som rejsebureau boliger, der er tjekket personligt. Hvis der er sket ændringer i boligens standard, havens beskaffenhed, adgang til boligen, udstyr og faciliteter siden sidste besøg, hæfter vi ikke for eventuelle mangler og gener som resultat heraf.

Du har pligt til at informere os om hensigtsmæssigheder umiddelbart når dette kommer dig til kendskab. Informerer du ikke omgående, påhviler det ikke os at tilgodegøre dig.

Vores boliger ligger i landdistrikter, hvorfor der er sandsynlighed for at typiske gener relateret til landbrug og fri natur kan forekomme. Ligeledes vil der forekomme katte, hunde, insekter, fugle, firben og andet relateret til livet i landdistrikterne i Italien. Ligeledes kan der forekomme støj fra biler, traktorer mv. Vi står ikke til ansvar for sådanne gener.

Internet i Italien er ikke så stabilt som i Danmark, og derfor vil du kunne opleve, at internet ikke er til rådighed, selvom det fremgår af beskrivelsen. Hvis internettet ikke fungerer, er dette ikke grund til reklamation.

Vi anfører, hvornår poolen på feriestedet holder åben, og dette overholdes som udgangspunkt. Hvis vejret er dårligt eller poolen skal renoveres, renses eller lignende, kan poolen være lukket mod forventning. Alle pools holdes efter behov lukket pga. rengøring. Dette er ikke grund til reklamation.

I vores materiale beskriver vi ferieboligerne efter bedste evne, og meget er beskrevet med en personlig vinkel, der tager udgangspunkt i Local Livings kriterier for en god ferie. Opremsningerne af faciliteter er godkendt af ejerne af ferieboligerne, og det er listen af ”aktiviteter i området” også. Vi hæfter ikke for disse aktiviteter, da der kan være sket lukninger uden for vores kendskab. Aktiviteter i området ligger max i en radius af 50 km fra ferieboligen.

Alt vores billedmateriale er kun vejledende, og du skal især være opmærksom på, at have og terrasseområder kan have ændret udseende pga. tidens tand. Indretningen i boligen kan også afvige fra, hvad du har set på billederne.

Ændringer
Hvis du ønsker at ændre din ferie af en eller anden grund, skal du tage kontakt til os så hurtigt som muligt. Jo tættere du er på afrejsedato, jo mindre er muligheden for at ændre på rejsen.

Gebyrer
Vi har en bevidst politik om, at det skal være gebyrfrit for vores kunder at foretage navneændringer, tilføje deltagere (inden for det tilladte) samt tilkøb af ydelser.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?
For at du kan indgå en aftale med os (Localliving.dk) har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Alder på børn under 18 år

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjeneydelsen til dig. Oplysninger registreres hos Localliving.dk og opbevares i 5 år, hvorefter de vil blive slettet.

Når vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvorfor.

Vores direktør har adgang til dine oplysninger. (Dataansvarlig er Inge Gustafsson)
Vi opbevarer ikke dine oplysninger krypteret, og vi transmitterer ikke dine oplysninger krypteret. Dine oplysninger du afgiver til os, bliver hverken videregivet eller solgt til en tredjemand. Vi registrerer derudover ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos os, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har derudover ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse med dette skal du rette til os, via e-mail info@localliving.dk

Cookies
Vi anvender på localliving.dk cookies, med det formål at optimere vores website og dets funktionalitet, og gøre dit besøg som nemt som muligt.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan du gør, afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give os et statistisk billede af, hvor mange der besøger websitet, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.
Vi anvender kun logstatistikken med det formål, at optimere Localliving.dk

Rejsegarantifonden
Local Living er medlem af Rejsegarantifonden med nummer 2081. Vi samarbejder med Ankenævnet for Ferieboligudlejning ved eventuelle tvister. Du kan derfor trygt og sikkert rejse med Local Living. Find din feriebolig her.